ผ้าป่าสามัคคี คณะศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๕๙
ทอดถวาย ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ