ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ เว็บไซต์ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 โทร. 0898419453

คุณประภาพร ภูชะหาร ถวายพระไตรปิฎกพร้อมทั้งตู้
อนุโมทนา


นำโดย นายชาญยุทธ พันธุเศรษฐ์
วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๙ น. เป็นต้นไป
ทอดถวาย ณ วัดป่ามหาชัย
ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
บทสวดมนต์
ประวัติข้อมูล
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๖๓
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๖๒
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๘
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๗
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๖
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๕
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๔
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๓
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๒
พระพุทธศาสนา
  สาระธรรม
เห็นธรรม เห็นพระพุทธเจ้า
พระพุทธกิจ ๕ ประการ
พระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา
พระสงฆ์รูปแรก
อุบาสกอุบาสิกคนแรก
ความรู้เกี่ยวกับ สีมา
พระพุทธศาสนสุภาษิตทั่วไป
บทกลอน ความตาย
บทกลอน กฎแห่งกรรม
ความรู้เรื่อง สีมา
ขอขมากรรม อโหสิกรรม
พระพุทธพจน์ น่าสนใจ
ศีลอุโบสถ
สัทธิวิหาริก หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

พระพุทธรูปและพระธาตุ
ประจำวันเกิด

ประวัติความเป็นมา
และคำบูชา

พุทธประวัติ  
เรื่องราวต่าง ๆ ตลอดถึง
บุคคลและสถานที่
ที่เกี่ยวข้อง

วีดีโอ
วันสำคัญทางศาสนา
บทสวดต่างๆ
อื่นๆ ที่น่าสนใจ
ศาลากลางน้ำ
วัดป่ามหาชัย
วันสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๕๙  
นักธรรมชั้นตรี
สอบวันที่ ๑๐ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  
นักธรรมชั้นโท-เอก
สอบวันที่ ๑๖ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก
สอบวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
เอกสารกำหนดการ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
เสียงอ่านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์

งานมนัสการองค์พระธาตุมหาชัย
ณ วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๖-๘ มี.ค.๒๕๖๓

ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับวัด
พระพุทธรัตนศรีสุริยะอุดมมงคล
พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล
พระพุทธโลกวิทูมหาศรีสุริยะอุดมมงคล
อาคารพระพุทธรัตนศรีสุริยะอุดมมงคล
 
 
 
 
 
แบบรายงาน
ผลงานการดำเนินงาน
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม
แห่งที่ 2
  งานคณะสงฆ์
ประชุมพระสังฆาธิการ ศูนย์ภาค ๑๐
รายชื่อวัดในจังหวัดนครพนม
รายชื่อพระอุปัชฌาย์ จังหวัดนครพนม
รายชื่อ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม
ทำเนียบพระสังฆาธิการ จังหวัดนครพนม
กฏหมายเกี่ยวกับศาสนา ศาสนสถานและพระสงฆ์ที่ควรรู้
ข่าวสารงานบุญ กิจกรรมคณะสงฆ์
          ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารอื่นๆ
          การทำบุญประเพณีชาวอีสาน ปี ๒๕๖๒
พืชผักสมุนไพรในวัด
 
 
 
อนุโมทนา

นายหน่อ ผิวผาง นางกันยา ผิวผาง 
เจ้าภาพกฐินสามัคคี
ทอดถวาย ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย
อ.ปลาปาก จ.นครพนม 
10 พ.ย ๒๕๖๒
 
ตารางการอบรม ปี ๒๕๖๓
วัน - เดือน - ปี กิจกรรม/การอบรม ผู้เข้าอบรม จำนวน
     
28 ตุลาคม 2563 แสดงธรรม โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พระสงฆ์ 20 รูป
  วัดวังม่วง ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม ประชาชนทั่วไป 100 คน
       
28 ตุลาคม 2563 แสดงธรรม งานบุญกฐินสามัคคี พระสงฆ์ 20 รูป
  วัดธรรมาราม ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม ประชาชนทั่วไป 100 คน
เว็บไซต์วัดป่ามหาชัย จดทะเบียน ๔ เมษายน ๒๕๕๘
เพื่อเผยแพร่กิจกรรม งานปฏิบัติธรรม ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม
ประเพณีการทำบุญ กฐิน ผ้าป่า ข่าวสารงานบุญต่างๆ สาระความรู้ บทสวดมนต์ พระพุทธพจน์