ประเพณีการทำบุญ
วันสงกรานต์
ประเพณีวันสงกรานต์
  ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ
ประชาชนจะจัดให้มีกิจกรรมที่ถือ ปฏิบัติเป็นกิจกรรมของชุมชน
และสังคมที่ทุกเพศทุกวัยและต่างฐานะสามารถสมัครสมานในงานเทศกาลนี้
กฐิน
กฐิน   เป็นศัพท์ใน พระวินัยปิฎก เถรวาท   เป็นชื่อเรียกผ้า ไตรจีวร
ที่ พระพุทธเจ้า ทรงอนุญาต ให้ ภิกษุ ผู้อยู่ จำพรรษา ครบ ๓ เดือนแล้ว สามารถรับมานุ่งห่มได้  
บุญข้าวประดับดิน
บุญเดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน   คือ  บุญที่ทำในวันแรมสิบสี่ค่ำเดือนเก้า
เป็นการนำข้าวปลา อาหาร   คาวหวาน ผลไม้ หมาก พลู บุหรี่    
อย่างละเล็ก อย่างละน้อย   แล้วห่อด้วยใบตองทำเป็นห่อเล็กๆ  
บุญข้าวสาก
บุญเดือนสิบ   บุญข้าวสาก หมายถึงบุญที่ให้พระเณรทั้งวัด จับสลาก
เพื่อจะรับปัจจัยไทยทาน ตลอดจนสำรับกับข้าว ที่ญาติโยมนำมาถวาย
และบุญนี้จะทำกันในวันเพ็ญเดือนสิบ จึงเรียกชื่ออีกอย่างว่า  " บุญเดือนสิบ

บุญข้าวจี่
ทำบุญข้าวจี่   วันเพ็ญเดือน ๓ เป็น วันมาฆบูชา  
รุ่งขึ้นวันแรม๑ ค่ำก็ถวายข้าวจี่ เรียกว่าวันทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชานั่นเอง

บุญคูนลาน
เป็นการทำบุญเพื่อรับขวัญข้าว เมื่อถึงเดือนยี่ หรือเดือนที่ ๑
คือเดือนมกราคม ของทุกปี หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ
ชาวบ้านจะขนเอามัดรวงข้าวที่เกี่ยวเสร็จแล้ว
นั้นไปกองรวมกันไว้ที่ลานเก็บข้าวด้วยมีความเชื่อว่า
ข้าวนั้นเป็นพืชเลี้ยงชีวิตที่มีเทพารักษา
บุณผะเหวด
บุณผะเหวด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญมหาชาติ
เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง
ของชาวอีสาน แต่ถ้าถือเป็นเรื่องทาน ก็เป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่
ชาวอีสาน จะจัดทำบุญผะเหวด ปีละ ๑ ครั้ง ระหว่างเดือน ๓ เดือน ๔ ไปจนถึงกลางเดือน ๕
บุญกองฮด
" กองฮด"   เป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านจัดขึ้น
เพื่อยกย่องพระรูปใดรูปหนึ่งที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ยกย่องพระดีมีคุณธรรม
มีความสามารถในชุมชนขึ้นเป็นสำเร็จ ซา คู ฯลฯ เป็นการทำพิธีเถราภิเษก
ประเพณีก่อเจดีย์ทราย
ประเพณีก่อเจดีย์ทราย   เป็นประเพณีสำคัญประเพณีหนึ่ง
ในช่วงเทศกาลของ ชาวไทย   ประเพณีนี้มีที่มาจากหลักฐานใน   พระไตรปิฎก  
ที่กล่าวพรรณาถึงอานิสงส์ที่พระโพธิสัตว์ก่อพระเจดีย์ทรายเพื่อถ
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีบุญบั้งไฟ  เป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสานของไทยรวมไปถึงลาว
โดยมีตำนานมาจาก นิทาน พื้นบ้านของภาคอีสานเรื่องพระยาคันคาก เรื่องผาแดงนางไอ่
ซึ่งในนิทางพื้นบ้านดังกล่าวได้กล่าวถึง การที่ชาวบ้าน
ได้จัดงาน บุญบั้งไฟ ขึ้นเพื่อเป็นการบูชา พระยาแถน
ประเพณีไหลเรือไฟ
ประเพณีไหลเรือไฟเป็นประเพณีที่จัดขึ้นทั่วไปในหลายจังหวัดทางภาคอีสานที่อยู่ติดกับลำน้ำ
โดยมีความเชื่อ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ที่สืบกันมาหลายชั่วอายุคน  
แต่การเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อใดนั้น ไม่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้ง
แต่สันนิษฐานว่าน่าจะมีมาก่อนที่พระพุทธศาสนา จะเผยแพร่มาสู่ประเทศไทย
เนื่องจากสมัยก่อนพระมหากษัตริย์ไทยยังยืดถือพิธีพราหมณ์อยู่

พิธีถวายสังฆทาน คำถวายทานต่างๆ

 

 กลับสู่หน้าหลัก