ที่มาของ บุญกองฮด

บุญกองฮด
" กองฮด"   เป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านจัดขึ้น
เพื่อยกย่องพระรูปใดรูปหนึ่งที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ยกย่องพระดีมีคุณธรรม
มีความสามารถในชุมชนขึ้นเป็นสำเร็จ ซา คู ฯลฯ เป็นการทำพิธีเถราภิเษก

มอบถวายสมณศักดิ์กันในระดับชาวบ้านโดยชาวบ้านเพื่อประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย
ในชุมชนนับว่าเป็นกิจกรรมที่ใหญ่พอสมควร ชาวบ้าน คนเฒ่าคนแก่ในละแวกบ้านนั้น
ก็จะได้รับแจ้งข่าวคราวการตั้งกองฮด ผู้เฒ่าผู้แก่ต้องพร้อมใจกันเห็นดีเห็นงามโดยการประชุมกัน


ภาพพิธี "กองฮด" หรือสรงน้ำพระสงฆ์ ที่สิมวัดป่าเรไร

เป็นการยกย่อง ไม่ใช่การเลื่อนตำแหน่ง เป็นความดีความชอบที่ชาวบ้านยกให้พระสงฆ์
" กองฮด"   หมายถึง การรดน้ำ (ภาษาอีสานออกเสียง   รด   เป็น   ฮด)
เริ่มพิธีกรรมโดยการที่ชาวบ้านจัดหาไตรจีวร และเครื่องอัฐบริขาร เปลี่ยนผ้าให้พระสงฆ์
คือทำเหมือนกับที่ปฏิบัติกับพระพุทธรูป (อย่างเช่น การมีพระราชประเพณีเปลี่ยนเครื่องทรง
ให้กับพระแก้วมรกต) กองฮดนิยมทำในเดือนเมษายน (คล้ายกฐินต้องทำตอนออกพรรษา)

ผู้เฒ่าผู้แก่ ชาวบ้านจะเข้าแถวกันรด (ฮด) น้ำให้ไหลไปตามรางน้ำที่ทำเป็นรูปพญานาค
แล้วไหลไปรดตัวพระสงฆ์ เสร็จแล้วเอาจีวรเก่าออก แล้วเอาจีวรใหม่มาห่มแทน
ถวายบริขาร ขอรับศีลรับพรจากท่าน พระสงฆ์รูปนี้จะถือว่าเป็นพระที่ผ่านการฮดแล้ว
การเรียกขานพระสงฆ์ผู้นี้ภายหลังการลาสิกขาบทออกไปแล้ว
จะเรียกว่า " จารย์"   เป็นคำนำหน้าชื่อ

ที่มา ศูนย์ข้อมูลกลางวัฒนธรรม
http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/ 113379/บุญกองฮออ