ภาพกิจกรรม ปี 2565
10 มกราคม 2566
พิธีพุทธาภิเษก
พระพุทธรูปปางนาคปรกทรงเครื่อง
ถวายโดย คุณลิลิตตภัทร รัตน์อมรศิลป์

10 มกราคม 2566
พิธีถวายพระพุทธรูป
พระพุทธรูปปางนาคปรกทรงเครื่อง
ถวายโดย คุณลิลิตตภัทร รัตน์อมรศิ
10 มกราคม 2566
พิธีห่มผ้าอัฐิธาตุเจดีย์
พระสุนทรธรรมากร
(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
10 มกราคม 2566
พิธีถวายกุฏิที่พักนักปฏิบัติธรรม
กุฏิKnu MAn หลานปู่ศรีสุทโธนาคราช
สร้างถวายโดย คุณประภาพร ภูชะหาร

10 มกราคม 2566
วันบูรพาจารย์
ทำบุญทักษิณานุปทาน
แด่พระสุนทรธรรมากร
(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
3-10 มกราคม 2566
งานปฏิบัติธรรมประจำปี
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
(นครพนม) แห่งที่ ๒ วัดป่ามหาชัย
1 มกราคม 2566
กิจกรรมทำบุญปีใหม่
คณะสงฆ์วัดป่ามหาชัย-วัดถาวร
บ.ถาวร ต.มหาชัย
อ.ปลาปาก จ.นครพนม

2 มกราคม 2565
โครงการบวชปฏิบัติธรรม
ประจำปี 2566


เสียงอ่านธรรมะ