Rotary ภาค 3340 โรตารีสากล
ร่วมกับ สโมสรโรตารีนครพนม สู้ภัยหนาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยมอบผ้าห่มกันหนาวให้ผู้ยากไร้ใน จังหวัดนครพนม
วันพุธที่ ๒๗ เดือน มกราคม ๒๕๕๙
ณ ชุมชนวัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ