พิธีมอบผ้าห่ม และ เวชภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว และภัยแล้ง
โดย องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น   ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
และ นายสมชาย วิทย์ดำรงค์   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

มอบให้แก่ประชาชน ๒ อำเภอ คือ อำเภอปลาปาก และ อำเภอวังยาง
จำนวน ๑, ๐๐๐ ชุด ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม


นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม


องค์การเภสัชกรรม มอบผ้าห่มกันหนาว ยาและเวชภัณฑ์
ตามโครงการ GPO เพื่อผู้ประสบภัย ร่วมใจต้านภัยหนาว
จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด


นพ.นพพรชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม


นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม


พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ศรีโสดา ผกก.สภ.ปลาปาก

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ