โรงเรียนปลาปากวิทยา
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๕๙
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


พิธีเปิดโครงการ

  

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ