โครงการค่ายคุณธรรม นำประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด
กศน.อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
วันที่ ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๕๙

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ