งานประชุมเพลิง
พระสุวรรณ ขันติจาโร
วัดป่าเจริญพร บ.วังยาง ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๕๙
พระสุวรรณ ขันติจาโร เจ้าอาวาส วัดป่าเจริญพร
บ้านวังยาง ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

  


งานประชุมเพลิง พระสุวรรณ ขันติจาโร (หลวงพ่อน้อย)
วัดป่าเจริญพร หมู่ ๑๐ บ้านวังยาง ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ ๒๕๐๒
มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๘
อายุ ๕๖ ปี พรรษา ๒๖