องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่

โครงการฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ มีนาคม พ.ศ ๒๕๕๙
(เพชรบุรี-ชะอำ-หัวหิน)


อบต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ