โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี
ระหว่างวันที่ ๒ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙
ณ วัดป่านาอุดมวนาราม
บ.นาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ