ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์
พ.ท นรินทร์ โสภาบุตร , คุณสมรศรี โสภาบุตร
และครอบครัว พร้อมด้วยญาติธรรม
วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๙
วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ตรงกับวันวิสาขบูชา


พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย


พ.ท นรินทร์ โสภาบุตร

คุณสมรศรี โสภาบุตร


พ.ท นรินทร์ โสภาบุตร คุณสมรศรี โสภาบุตร พร้อมครอบครัว

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ