สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
ร่วมกับโรงพยาบาลนครพนม

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสาธารณสุขใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๙
ณ โรงพยาบาลนครพนม และ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.)


ปฐมนิเทศบุคลากรสาธารณสุขใหม่ (นรข.นครพนม)

 

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ