งานปฏิบัติธรรมประจำปี
ระหว่างวันที่ 3-10 มกราคม 2563
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


พระครูสุนันท์ธรรมสถิต เจ้าคณะอำเภอปลาปาก กล่าวเปิดงาน
โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ระหว่างวันที่ 3-10 มกราคม 2563


คุณลิลิตตภัทร รัตน์อมรศิลป์ ถวายเครื่องไทยธรรมเจ้าคณะอำเภอ


พระอาจารย์ทินกร ปภัสสโร เจ้าอาวาสวัดธรรมาราม บ.โนนศรีวิลัย ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม


พระอาจารย์สมหวัง จันทปัญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย


พระครูโสภณศาสนธรรม (หลวงตาแพง) เจ้าอาวาสวัดหนองบัวศรีปทุม


พระอาจารย์พันตรี สาธโร เจ้าอาวาสวัดป่านาอุดมวนาราม
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนมพระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย เจ้าสำนักปฏฺิบัติธรรมประจำจังหวัด(นครพนม) แห่งที่ 2
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


นายคัธนาม อินราช ไวยาวัจกรวัดป่ามหาชัย


คุณอุมิยา พงษานุกุลเวช


พิธีมอบวุฒิบัตร โครงการสวดสาธยายพระไตรปิฎก ประจำปี 2563


นายวิชาติ เสนาช่วย และคณะผู้ ร่วมโครงการสาธยายพระไตรปิฎก ประจำปี
ระหว่างวันที่ 3-10 มกราคม 2563


พระครูศรีธรรมากร เจ้าคณะตำบลมหาชัย ร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี
คุณนราทิพย์ ชาธิพา พร้อมครอบครัว ถวายดอกไม้ดาวเรือง ตลอดงาน