โครงการบวชปฏิบัติธรรมประจำปี
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2563


รายชื่อนาค ๑.นายไพวัลย์ โชติผา, ๒.นายเดช จำลองสอง, ๓.นายนัฐภูมี คำถา, ๔.นายสาคร จันทร์พลอยแสง,
๕.นายพงศักดิ์ พิศสุวรรณ, ๖. นายวันชัย ฤทธิเต, ๗.นายสมพร สีเมยดง, ๘.นายพนมศักดิ์ ศรีแสน
๙.นายอนุชิต หมั่นคนเที่ยง, ๑๐.นายณัฐภัทร กาญจนะ , ๑๑. นายอาจหาญ สีเมย, ๑๒. นายสหชัย พ่อแก้ว
ด.ช.มงคล โชติผา


ดอกไม้งานบวชพระ-สามเณร
นายสุรเชษฐ์ ชาธิพา, นางนราทิพย์ ชาธิพา 


นายสุรเชษฐ์ ชาธิพา, นางนราทิพย์ ชาธิพา 


พระครูศรีธรรมากร (พระมหาอุทัย รตนญาโณ)
เจ้าคณะตำบลมหาชัย เจ้าอาวาสวัดห้วยไหล่ เป็นพระอุปัชฌาย์
พระมหากังวาฬไพ สิริจันโท เป็นพระกรรมวาจา
พระมหานิรันดร์ อาจารสัมปันโน เป็นพระอนุสาวนาจารย์
ณ อุโบสถ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม เวลา ๑๓.๐๐ น.