พิธีถวายหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือน พระสุนทรธรรมากร
(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ) โดยคุณลิลิตตภัทร รัตน์อมรศิลป์
วันบูรพาจารย์ 10 มกราคม 2563


คุณลิลิตตภัทร รัตน์อมรศิลป์


พระครูศรีธรรมากร (พระมหาอุทัย รตนญาโณ) เจ้าอาวาสวัดห้วยไหล่ เจ้าคณะตำบลมหาชัย
พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต) เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย


หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ