เดินป่าปีนเขา พิชิตยอดเขาภูลังกา
ไหว้พระพระธาตุศักดิ์สิทธิ์"เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์"
ที่ อุทยานแห่งชาติภูลังกา เขตบ้านนาโพธิ์ ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม


เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ ภูลังกา


ยอดภูลังกา เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์


อุทยานแห่งชาติภูลังกา ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ หรือ พระธาตุภูลังกา
เป็น เจดีย์สีทองที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่อัญเชิญมาจากประเทศเนปาล เมื่อปี ๒๕๔๓

ตั้งอยู่บนลานหินที่มีลักษณะคล้ายกองข้าวนำมากองไว้ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของภูลังกา
สูงประมาณ ๕๖๓ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูลังกาประมาณ ๔ กิโลเมตร
ลักษณะทั่วไปเป็นลานหินกว้างสลับด้วยพรรณไม้นานาชนิด มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
เป็นจุดชมวิวดูพระอาทิตย์ขึ้นจากแม่น้ำโขง สปป.ลาวในตอนเช้าที่สวยงามมาก