พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป
พระพุทธมหามงคลมุณีศรีษะเกศ (ปู่โค่โล่)
วัดดงศรีษะเกศ บ.เกษมณี ต.ดงสวรรค์
อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓


พระพุทธมหามงคลมุณีศรีษะเกศ (ปู่โค่โล่)


พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย ร่วมทำบุญหล่อพระ ๑๐,๐๐๐ บาท