พระภิกษุจำพรรษา ปี 2563
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
จำนวน 7รูป