วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


ศน.ผล สังข์สน