พระธาตุโพน   เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่บ้านคู่เมือง
ที่ผู้คนในฝั่งลาวให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ในวันพระหรือ
วันสำคัญทางพุทธศาสนา จะมีผู้คนแห่แหนมาทำบุญกันอย่างเนืองแน่น
นิยมมาขอพร สืบอายุต่อชะตา บนบานสารกล่าว
ซึ่งก็เล่ากันว่าประสบผลสำเร็จตามที่ขอกันเป็นส่วนใหญ่ จึงมาแก้บนกันด้วยขันหมากเบ็ง
ดอกไม้ ผลไม้ อาหารและเครื่องบูชาหลากชนิด ถวายอยู่เต็มหน้าพระธาตุในทุก ๆ วันครับ