บุญกฐินสามัคคีอำเภอปลาปาก
โดยการนำของ พระครูสุนันท์ธรรมสถิต เจ้าคณะอำเภอปลาปาก
ว่าที่ร้อยตรี ภูมิศักดิ์ ขำปู่ นายอำเภอปลาปาก
พร้อมด้วยหน่วยงานราชการประชาชนทุกท่าน
ณ วันศุกร์ ที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ณ วัดโพนสวรรค์ บ.นกเหาะ ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม


ว่าที่ร้อยตรี ภูมิศักดิ์ ขำปู่ นายอำเภอปลาปาก