แสดงพระธรรมเทศนา อานิสงส์แห่งการทำบุญกฐิน
ณ บ้านโนนศรีวิลัย ต.ปลปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
โดย พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย