ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ ปี 2563
บ.ถาวร ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ วัดป่ามหาชัย


พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย