พิธีถวายกุฏิหลังแรกของวัดป่ามหาชัย
โดยคณะศรัทธาชาวบ้านถาวร โดยการนำของนายคัธนาม อินราช

ตั้งชื่อกุฏิหลังนี้ว่า  “ กุฏิถาวรราษฎร์เนรมิต”   เพราะสร้างเสร็จภายในวันเดียว

เมื่อปี พ.ศ.2527


นายคัธนาม อินราช กลับสู่หน้าหลัก