ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร

[ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙] ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมระยะ ๗ วัน
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ ตุลามคม ๒๕๕๙ กิจกรรม มีการสมาทานศีล ฟังธรรม ฟังสวดพระพุทธมนต์
ฟังสวดพระอภิธรรม ร่วมกันสวดมนต์เช้า-เย็น เจริญสมาธิภาวนา มีพระครูศรีธรรมากร เจ้าคณะตำบลมหาชัย
เป็นองค์แสดงธรรมเทศนา พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
นำสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรม พระสงฆ์ ๑๑ รูป อุบาสกอุบาสิกา ๔๙ คน รวม ๖๑ รูป/คน


ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ