ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร

[ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙] ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมระยะ ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ ตุลามคม
กิจกรรม มีการสมาทานศีล ฟังธรรม ฟังสวดพระพุทธมนต์ ฟังสวดพระอภิธรรม ร่วมกันสวดมนต์เช้า-เย็น
เจริญสมาธิภาวนา มีพระครูศรีธรรมากร เจ้าคณะตำบลมหาชัย เป็นองค์แสดงธรรมเทศนา พระครูภาวนาสุตาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย นำสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรม
พระสงฆ์ ๑๑ รูป อุบาสกอุบาสิกา ๘๘ คน รวม ๙๙ รูป/คน


ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ