ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร
[ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙] ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมระยะ ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ ตุลามคม
กิจกรรม มีการสมาทานศีล ฟังธรรม ฟังสวดพระพุทธมนต์ ฟังสวดพระอภิธรรม ร่วมกันสวดมนต์เช้า-เย็น
เจริญสมาธิภาวนา มีพระครูสุนทรชยาภิวัฒน์ รองเจ้าคณะอำเภอปลาปาก เจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย
เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา มีพระครูศรีธรรมากร เจ้าคณะตำบลมหาชัย พระครูภาวนาสุตาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย นำสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรม
พระสงฆ์ ๑๑ รูป อุบาสกอุบาสิกา ๘๗ คน รวม ๙๘ รูป/คน


ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ