ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร
เจ้าภาพ บ.หนองบัว ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
[ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙] ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมระยะ ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ ตุลามคม
กิจกรรม มีการสมาทานศีล ฟังธรรม ฟังสวดพระพุทธมนต์ ฟังสวดพระอภิธรรม ร่วมกันสวดมนต์เช้า-เย็น
เจริญสมาธิภาวนา มีพระครูศรีธรรมากร เจ้าคณะตำบลมหาชัย เป็นองค์แสดงธรรมเทศนา
พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย นำสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรม พระสงฆ์ ๑๓ รูป
อุบาสกอุบาสิกา ๑๐๓ คน รวม ๑๑๖ รูป/คนชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ