ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร
เจ้าภาพ บ.ห้วยไหล่,นาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
[ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙] ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมระยะ ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ ตุลามคม
กิจกรรม มีการสมาทานศีล ฟังธรรม ฟังสวดพระพุทธมนต์ ฟังสวดพระอภิธรรม ร่วมกันสวดมนต์เช้า-เย็น
เจริญสมาธิภาวนา ประธานฝ่ายฆราวาส นายพรประเสริฐ ควรรณสุ นายอำเภอปลาปาก ประธานฝ่ายสงฆ์
พระครูสุนันท์ธรรมสถิต เจ้าคณะอำเภอปลาปาก มีพระครูศรีธรรมากร เจ้าคณะตำบลมหาชัย พระครูภาวนาสุตาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย นำสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรม พระสงฆ์ ๑๔ รูป อุบาสกอุบาสิกา ๒๐๐ คน รวม ๒๑๔ รูป/คน


ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ