พิธีถวายศาลาเทพนม สังข์สน อนุสรณ์
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


ศาลาเทพนม สังข์สน อนุสรณ์ มีความยาว ๑๕ เมตร กว้าง ๗ เมตร งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท


สน.ผล สังข์สน ทำพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย


นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์สนพระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย พร้อมคณะสงฆ์


ถวายศาลาเทพนม สังข์สน พร้อมผ้าป่าสามัคคี


ทำพิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียนดีแต่ยากจน โรงเรียนปลาปากราษภร์บำรุง
หมู่ ๒ ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม


ศาลาเทพนม สังข์สน อนุสรณ์
สร้างถวาย เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
(วันแรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑)
เจ้าภาพ สน.ผล สังข์สน,นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์สน และญาติพี่น้อง


ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ