กฐินสามัคคี วัดป่ามหาชัย ปี ๒๕๕๙
นำโดย นายสมพงษ์ ชัยยิ้ม นางลักขณา ชัยยิ้ม
ทำพิธีทอดถวาย ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ในวันเสาร์ ที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๕๙


คณะกฐินสามัคคี นายสมพงษ์ ชัยยิ้ม นางลักขณา ชัยยิ้ม


แม่บ่อ มาลาเวชา จังหวัดชัยภูมิ ร่วมบุญกฐิน


นางสาว นภาวรรณ ผิวผาง นักอ่านรายการ เสียงหนังสือ ทางสถานีวิทยุเสียงธรรมวัดป่ามหาชัย


เจ้าภาพโรงทาน ลูกหลาน คุณแม่สีทา เสนาช่วย, (นักอ่านดอกแก้ว, พุทธรักษา)

  


คุณพลินพลอย รัตนพันธุ์, แม่สุนทรา ภูมิวัฒน์


นายอภินันท์ สานุศิษย์


ทำพิธีสวดญัติผ้ากฐิน


แม่ถนอม ทาอามาตย์,แม่สีทา เสนาช่วย, นางสาวนภาวรรณ ผิวผาง


พระครูภาวนาสุตาภรณ์
แม่บ่อ มาลาเวช, พ่อสวย มาลาเวช, นางสาวนันท์นภัส มาลาเวช

     
งูเง่าขึ้นอุโบสถ ช่วงบ่าย วันทอดกฐินสามัคคี (งูร่วมอนุโมทนากฐิน)


ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ