พิธีบรรพชาอุปสมบท
โครงการบรรพชา-อุปสมบท เฉลิมพระเกียรติฯ


พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ
วัดป่านาอุดม
ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ระหว่างวันที่ ๓๐ พ.ย-๖ ธ.ค ๒๕๕๘


นาคกล่าวคำขอบรรพชา


พิธีบรรชาอุปสมบท


พระครูศรีธรรมากร (พระมหาอุทัย รตนญาโณ) เป็นพระอุปัชฌาย์
พระมหากังวาฬไพ สิริจันโท เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระมหานิรันดร์ อาจารสัมปันโน เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ประวัตวัดป่านาอุดม เจ้าอาวาสวัดป่านาอุดม โฆสนิมิตเจดีย์ ศาลาประชาเนรมิต
หลวงพ่อทันใจศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธมหาเมตตาศากยมุนีศรีอุดมมงคล ภาพกิจกรรม  

 

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ