โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย
ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม


โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ครู นักเรียน
เฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๘
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


พระอาจารย์สมหวัง จันทปัญโญ


โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ