โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา
ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม


โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ครู นักเรียน
เฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๕๘
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ