พระมหาทรงฤทธิ์ ฐิตสีโล
เจ้าอาวาส วัดพุทธอุทยานพรเจริญ
บ.พรเจริญ ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม


เจ้าอาวาสวัดป่าพรเจริญ


คุณภิญญ์พลอย รัตนพันธุ์
ถวายเครื่องไทยธรรม

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสงฆ์พุทธอุทยานพรเจริญ
ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม 
จัดงานส่งเสริมปฏิบัติธรรม ประจำปี๒๕๕๙
คณะสงฆ์พุทธอุทยานพรเจริญ   ต.วังตามัว   อ.เมืองนครพนม  
จัดงานส่งเสริมปฏิบัติธรรม ประจำปี๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
  พระมหาทรงฤทธิ์  ฐิตสีโล  พุทธอุทยานพรเจริญขอประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมสาธุชน
ร่วมงานปฏิบัติธรรมประจำปี ๒๕๕๙ ณ พุทธอุทยานพรเจริญ
บ้านพรเจริญ ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม 
ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙  เพื่อให้พุทธบริษัทได้ปฏิบัติธรรม
และเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา