พิธีทอดถวายโต๊ะหมู่บูชา-ธรรมาสน์-อาสน์สงฆ์-เครื่องอภิธรรม
ทอดถวาย ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ