พระมหาคาวี ญาณสาโร เจ้าอาวาสวัดสะพานคำ
บรรยายธรรมพิเศษ ในวันบูรพาจารย์ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


นายโชติอนันต์ แสนสุภา จุดเทียนส่องธรรม


พระมหาคาวี ญาณสาโร

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ