คุณวิไลวรรณ์ วิเศษสุนทร ถวายพระแก้วมรกต
ถวายในวัน ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


คุณวิไลวรรณ์ วิเศษสุนทร

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ