พิธีถวาย ที่พักนักปฏิบัติธรรม
นำโดย นายผล สังข์สน, นางเทพนม สังข์สน, นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์สน,
และคณะญาติธรรม
ถวายในวัน ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ