งานปฏิบัติธรรม วัดป่ามหาชัย
ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๐ มกราคม ของทุกปี
ณ สำนักปฏฺิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม แห่งที่ ๒


พระครูภาวนาสุตาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย

พระครูศรีธรรมากร
เจ้าคณะตำบลมหาชัย เจ้าอาวาสวัดห้วยไหล่

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ