พิธีพุทธาภิเษก พระแก้วมรกต
ถวายโดย คุณวิไลวรรณ์ วิเศษสุนทร
ประดิษฐานไว้ ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

พระแก้วมรกต ถวายโดย คุณวิไลวรรณ์ วิเศษสุนทร

พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
นางอำนวย จันทร์แดง, นางแววมณี อันสนธิ์, นางเทพนม สังข์สน


พระครูศรีธรรมากร เจ้าคณะตำบลมหาชัย อธิษฐานจิต
พระพิธีธรรม พระทินกร ปภัสสโร, พระพันตรี สาธโร, พระสมหวัง จันทปัญโญ,

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ