โครงการค่ายพัฒนาจิต เครือข่ายพระธาตุมหาชัย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๕๙
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๒ วัดป่ามหาชัย
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันแรกการเข้าค่าย

พิธีเปิด สวดมนต์ไหว้พระ ปฏิบัติธรรม จุดเทียนถวายพระพร
จิตอาสา มารยาทไทย กิจกรรมต่างๆ พิธีปิด

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ