โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๑๕ - ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๕๙
โดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (กศน.ปลาปาก)

กศน.ปลาปาก


ผอ.พูลทรัพย์ เตินเตือน กศน.อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม


พระวิทยากรวัดป่ามหาชัย, นางเสาวภรณ์ สาระโพธิ์


นางพูลทรัพย์ เตินเตือน ผอ.กศน.ปลาปาก

   

  


ผอ.กศน.นางพูลทรัพย์ เตินเตือน รับพานดอกไม้ กิจกรรมไหว้ครู

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ