โครงการคุณธรรมจริยธรรม
และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
วันที่ ๒๘ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๕๙
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

  

    

  

  

  

  

  

  


พระครูภาวนาสุตาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย

นางพิชญ์สินี ปาพรหม
ผอ.กศน.อำเภอธาตุพนม

  

  

   

  
พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล วัดป่ามหาชัย

  

  

  


กศน.ธาตุพนม ๒๘ - ๓๐ มิ.ย ๒๕๕๙

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ