วันอาสาฬหบูชา
วันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๙
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ภาคเช้า ประชาชนทั่วไปร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
ภาคบ่าย พระสงฆ์ฟังพระภิกขุปาฏิโมกข์
ภาคค่ำ สวดมนต์ไหว้พระ สมาทานศีล เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม

 

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ