กศน.อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
จัดโครงการอบรมค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม ระหว่าง วันที่ ๔ - ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๙
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
นักศึกษา กศน. ๑๒๐ คน ครู ๒๐ คน


ผอ.สายัณห์ ถมหนวด กศน.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

    


นายสายัณห์ ถมหนวด ผอ.กศน.เชียงยืน มหาสารคาม

   

   


นายสายัณห์ ถมหนวด และคณะครู กศน. เชียงยืน มหาสารคาม


พุทธบุตรอาสา กศน.เชียงยืน มหาสารคาม


พุทธบุตรอาสา กศน.เชียงยืน มหาสารคาม

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ