ขอพร จากหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ
วันสงกรานต์ ประชาชนทั่วไป รดน้ำขอพรจากหลวงปู่ฯ

แม่อรุณี มังคะละศีรี ผู้สร้างกุฏิหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ที่วัดป่ามหาชัย


พระครูศรีธรรมากร(พระมหาอุทัย รัตนญาโณ) รดน้ำขอพรจากหลวงปู่ฯ
ปัจจุบันเป็นเจ้าคณะตำบลมหาชัย พ.ศ 2538


ชาวบ้านมหาชัย รดน้ำขอพรจากหลวงปู่ฯ พ.ศ 2537


คณะศรัทธาสาธุชน จากสถานที่ต่างๆ พ.ศ 2537


ชาวบ้านมหาชัยรดน้ำขอพรจากหลวงปู่ฯ พ.ศ 2537


พระสงฆ์รดน้ำขอพร อวยพรขอให้หลวงปู่มีสุขภาพแข็งแรง พ.ศ 2537


ศิษยานุศิษย์ ทั่วไปรดน้ำขอพร พ.ศ 2537


ญาติโยมรดน้ำขอพร ตอนหลวงปู่ไปเททองหล่อพระ ที่จังหวัดนครปฐม พ.ศ 2546


ญาติโยมรดน้ำขอพรตอนหลวงปู่ไปเททองหล่อพระที่จังหวัดนครปฐม พ.ศ 2546


ญาติโยมรดน้ำขอพรตอนหลวงปู่ไปเททองหล่อพระที่จังหวัดนครปฐม พ.ศ 2546

ประมวลภาพ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัโญ

 กลับสู่หน้าหลัก