ประมวลภาพ พระสุนทรธรรมากร(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)

มุมวีดีโอ
วัดป่ามหาชัย วัดส้างพระอินทร์
หลวงปู่คำพันธ์ฯ ฟังธรรมหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล
หลวงปู่ฯ พาพระภิกษุสามเณรพัฒนาวัด
ปริศนาธรรม พระธาตุมหาชัย
หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ วัดธาตุมหาชัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จวัดธาตุมหาชัย